Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (62724)
 2. 6789 (24489)
 3. chienxahanoi (17031)
 4. huyenmapu (15180)
 5. Robetto (14674)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (211316)
 2. dinhhoang_208 (41108)
 3. 6789 (32265)
 4. Pandora (17589)
 5. 123456 (17392)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (313)
 2. hongdoan (167)
 3. DuongChi (135)
 4. phamtuanhn (126)
 5. reporter (116)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (286)
 2. Ugly Fish (221)
 3. 12346789 (180)
 4. Alent_Tab (114)
 5. quocvantb (98)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
 • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68