Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (77112)
 2. 6789 (26837)
 3. hongdoan (24894)
 4. TuyenNinhBinh (24688)
 5. chienxahanoi (19893)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (242985)
 2. dinhhoang_208 (50946)
 3. 6789 (33003)
 4. Tây Phương Thất Bại (21156)
 5. Pandora (17627)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (413)
 2. hongdoan (276)
 3. onlylovenh (257)
 4. phamtuanhn (237)
 5. kyhiepCXQ (156)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (351)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. onlylovenh (144)
 5. Bì ca (117)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.