Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (79110)
 2. 6789 (27142)
 3. TuyenNinhBinh (26788)
 4. hongdoan (26689)
 5. chienxahanoi (19977)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (247141)
 2. dinhhoang_208 (52930)
 3. 6789 (33017)
 4. Tây Phương Thất Bại (21593)
 5. Hankyba8x (18919)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (416)
 2. hongdoan (288)
 3. onlylovenh (264)
 4. phamtuanhn (237)
 5. kyhiepCXQ (174)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (357)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. onlylovenh (148)
 5. Bì ca (117)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.