Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (79981)
 2. TuyenNinhBinh (28017)
 3. hongdoan (27569)
 4. 6789 (27142)
 5. chienxahanoi (20004)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (248228)
 2. dinhhoang_208 (53334)
 3. 6789 (33020)
 4. Tây Phương Thất Bại (21605)
 5. Hankyba8x (19721)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (418)
 2. hongdoan (299)
 3. onlylovenh (288)
 4. phamtuanhn (237)
 5. Trùm Buôn Lậu (207)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (358)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. onlylovenh (152)
 5. Trần Văn (138)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.