Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (69501)
 2. 6789 (26089)
 3. hongdoan (18830)
 4. chienxahanoi (18521)
 5. TuyenNinhBinh (18422)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (225549)
 2. dinhhoang_208 (45159)
 3. 6789 (32746)
 4. Tây Phương Thất Bại (19372)
 5. Pandora (17589)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (387)
 2. hongdoan (227)
 3. phamtuanhn (218)
 4. onlylovenh (174)
 5. DuongChi (136)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (320)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. Alent_Tab (114)
 5. onlylovenh (109)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
 • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68