Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
  1. trung_cadan (81689)
  2. TuyenNinhBinh (32285)
  3. hongdoan (29234)
  4. 6789 (27142)
  5. chienxahanoi (20098)
Top 5 Thích (Received)
  1. trung_cadan (252117)
  2. dinhhoang_208 (55971)
  3. 6789 (33021)
  4. Tây Phương Thất Bại (21629)
  5. sieupippo_kaka (20032)
Top 5 Không thích (Given)
  1. trung_cadan (424)
  2. onlylovenh (329)
  3. hongdoan (305)
  4. Trùm Buôn Lậu (293)
  5. phamtuanhn (260)
Top 5 Không thích (Received)
  1. trung_cadan (370)
  2. Ugly Fish (224)
  3. Alent_Tab (220)
  4. Trần Văn (196)
  5. 12346789 (180)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.