Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (76370)
 2. 6789 (26828)
 3. hongdoan (24368)
 4. TuyenNinhBinh (23823)
 5. chienxahanoi (19775)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (241140)
 2. dinhhoang_208 (50459)
 3. 6789 (32978)
 4. Tây Phương Thất Bại (20891)
 5. Pandora (17619)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (412)
 2. hongdoan (273)
 3. onlylovenh (246)
 4. phamtuanhn (237)
 5. kyhiepCXQ (147)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (347)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. onlylovenh (138)
 5. Bì ca (117)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.