Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (72559)
 2. 6789 (26806)
 3. hongdoan (21238)
 4. TuyenNinhBinh (20278)
 5. chienxahanoi (19026)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (231476)
 2. dinhhoang_208 (47960)
 3. 6789 (32843)
 4. Tây Phương Thất Bại (19767)
 5. Pandora (17589)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (400)
 2. hongdoan (236)
 3. phamtuanhn (227)
 4. onlylovenh (184)
 5. DuongChi (137)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (334)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. onlylovenh (119)
 5. Alent_Tab (114)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.