Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (78353)
 2. 6789 (27140)
 3. hongdoan (26175)
 4. TuyenNinhBinh (26088)
 5. chienxahanoi (19940)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (246073)
 2. dinhhoang_208 (52041)
 3. 6789 (33006)
 4. Tây Phương Thất Bại (21410)
 5. Hankyba8x (18918)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (414)
 2. hongdoan (284)
 3. onlylovenh (261)
 4. phamtuanhn (237)
 5. kyhiepCXQ (170)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (353)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. onlylovenh (148)
 5. Bì ca (117)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.