Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (63494)
 2. 6789 (24902)
 3. chienxahanoi (17364)
 4. huyenmapu (15298)
 5. Robetto (14674)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (214027)
 2. dinhhoang_208 (41500)
 3. 6789 (32302)
 4. Pandora (17589)
 5. 123456 (17398)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (319)
 2. hongdoan (180)
 3. phamtuanhn (140)
 4. DuongChi (135)
 5. reporter (116)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (291)
 2. Ugly Fish (221)
 3. 12346789 (180)
 4. Alent_Tab (114)
 5. quocvantb (98)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
 • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68