Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (80311)
 2. TuyenNinhBinh (28881)
 3. hongdoan (28078)
 4. 6789 (27142)
 5. chienxahanoi (20019)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (248820)
 2. dinhhoang_208 (53703)
 3. 6789 (33020)
 4. Tây Phương Thất Bại (21605)
 5. Hankyba8x (19721)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (418)
 2. hongdoan (302)
 3. onlylovenh (294)
 4. phamtuanhn (237)
 5. Trùm Buôn Lậu (234)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (361)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. Trần Văn (167)
 5. onlylovenh (154)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.