Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (75698)
 2. 6789 (26828)
 3. hongdoan (23839)
 4. TuyenNinhBinh (22669)
 5. chienxahanoi (19731)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (238780)
 2. dinhhoang_208 (50359)
 3. 6789 (32953)
 4. Tây Phương Thất Bại (20662)
 5. Pandora (17615)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (410)
 2. hongdoan (271)
 3. onlylovenh (232)
 4. phamtuanhn (231)
 5. kyhiepCXQ (144)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (346)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. onlylovenh (135)
 5. Bì ca (117)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.