Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (66195)
 2. 6789 (25274)
 3. chienxahanoi (17962)
 4. hongdoan (15882)
 5. huyenmapu (15434)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (218109)
 2. dinhhoang_208 (42209)
 3. 6789 (32507)
 4. Pandora (17589)
 5. 123456 (17477)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (352)
 2. hongdoan (202)
 3. phamtuanhn (163)
 4. DuongChi (136)
 5. onlylovenh (130)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (299)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. Alent_Tab (114)
 5. quocvantb (98)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
 • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68