Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (76438)
 2. 6789 (26828)
 3. hongdoan (24573)
 4. TuyenNinhBinh (24043)
 5. chienxahanoi (19775)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (241612)
 2. dinhhoang_208 (50465)
 3. 6789 (32983)
 4. Tây Phương Thất Bại (21031)
 5. Pandora (17620)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (412)
 2. hongdoan (274)
 3. onlylovenh (249)
 4. phamtuanhn (237)
 5. kyhiepCXQ (149)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (347)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. onlylovenh (140)
 5. Bì ca (117)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.