Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (81873)
 2. TuyenNinhBinh (32484)
 3. hongdoan (29589)
 4. 6789 (27142)
 5. chienxahanoi (20117)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (252300)
 2. dinhhoang_208 (56939)
 3. 6789 (33021)
 4. Tây Phương Thất Bại (21630)
 5. sieupippo_kaka (20362)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (424)
 2. onlylovenh (331)
 3. hongdoan (305)
 4. Trùm Buôn Lậu (294)
 5. phamtuanhn (260)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (370)
 2. Ugly Fish (224)
 3. Alent_Tab (220)
 4. Trần Văn (197)
 5. 12346789 (180)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.