Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (73965)
 2. 6789 (26823)
 3. hongdoan (22273)
 4. TuyenNinhBinh (20902)
 5. chienxahanoi (19243)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (233328)
 2. dinhhoang_208 (49363)
 3. 6789 (32862)
 4. Tây Phương Thất Bại (19973)
 5. Pandora (17605)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (406)
 2. hongdoan (238)
 3. phamtuanhn (228)
 4. onlylovenh (191)
 5. DuongChi (137)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (338)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. onlylovenh (119)
 5. Bì ca (117)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.