Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (69932)
 2. 6789 (26171)
 3. hongdoan (19060)
 4. TuyenNinhBinh (18675)
 5. chienxahanoi (18640)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (226453)
 2. dinhhoang_208 (45194)
 3. 6789 (32768)
 4. Tây Phương Thất Bại (19385)
 5. Pandora (17589)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (388)
 2. hongdoan (232)
 3. phamtuanhn (219)
 4. onlylovenh (177)
 5. DuongChi (136)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (323)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. Alent_Tab (114)
 5. onlylovenh (109)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
 • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68