Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (74694)
 2. 6789 (26825)
 3. hongdoan (23025)
 4. TuyenNinhBinh (21557)
 5. chienxahanoi (19546)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (236909)
 2. dinhhoang_208 (49990)
 3. 6789 (32893)
 4. Tây Phương Thất Bại (20519)
 5. Pandora (17609)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (407)
 2. hongdoan (239)
 3. phamtuanhn (228)
 4. onlylovenh (198)
 5. DuongChi (137)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (343)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. onlylovenh (123)
 5. Bì ca (117)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.