Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (66128)
 2. 6789 (25273)
 3. chienxahanoi (17946)
 4. hongdoan (15841)
 5. huyenmapu (15434)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (217964)
 2. dinhhoang_208 (42096)
 3. 6789 (32507)
 4. Pandora (17589)
 5. 123456 (17477)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (348)
 2. hongdoan (199)
 3. phamtuanhn (158)
 4. DuongChi (136)
 5. onlylovenh (130)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (296)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. Alent_Tab (114)
 5. quocvantb (98)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
 • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68