Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (75309)
 2. 6789 (26828)
 3. hongdoan (23439)
 4. TuyenNinhBinh (22098)
 5. chienxahanoi (19671)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (237976)
 2. dinhhoang_208 (50293)
 3. 6789 (32923)
 4. Tây Phương Thất Bại (20622)
 5. Pandora (17610)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (410)
 2. hongdoan (249)
 3. phamtuanhn (231)
 4. onlylovenh (210)
 5. kyhiepCXQ (138)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (346)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. onlylovenh (131)
 5. Bì ca (117)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.