Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (77593)
 2. 6789 (26964)
 3. hongdoan (25171)
 4. TuyenNinhBinh (25005)
 5. chienxahanoi (19919)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (243968)
 2. dinhhoang_208 (51137)
 3. 6789 (33005)
 4. Tây Phương Thất Bại (21232)
 5. Hankyba8x (18078)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (413)
 2. hongdoan (278)
 3. onlylovenh (257)
 4. phamtuanhn (237)
 5. kyhiepCXQ (158)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (352)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. onlylovenh (144)
 5. Bì ca (117)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.