Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (74936)
 2. 6789 (26825)
 3. hongdoan (23303)
 4. TuyenNinhBinh (21745)
 5. chienxahanoi (19575)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (237227)
 2. dinhhoang_208 (50163)
 3. 6789 (32907)
 4. Tây Phương Thất Bại (20582)
 5. Pandora (17609)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (409)
 2. hongdoan (245)
 3. phamtuanhn (228)
 4. onlylovenh (201)
 5. kyhiepCXQ (137)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (343)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. onlylovenh (127)
 5. Bì ca (117)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.