Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (68207)
 2. 6789 (25561)
 3. chienxahanoi (18206)
 4. hongdoan (18201)
 5. TuyenNinhBinh (17456)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (222822)
 2. dinhhoang_208 (43924)
 3. 6789 (32559)
 4. Tây Phương Thất Bại (18674)
 5. Pandora (17589)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (372)
 2. hongdoan (217)
 3. phamtuanhn (199)
 4. onlylovenh (153)
 5. DuongChi (136)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (307)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. Alent_Tab (114)
 5. onlylovenh (102)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
 • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68