Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (75351)
 2. 6789 (26828)
 3. hongdoan (23487)
 4. TuyenNinhBinh (22163)
 5. chienxahanoi (19690)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (238070)
 2. dinhhoang_208 (50293)
 3. 6789 (32933)
 4. Tây Phương Thất Bại (20625)
 5. Pandora (17612)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (410)
 2. hongdoan (254)
 3. phamtuanhn (231)
 4. onlylovenh (214)
 5. kyhiepCXQ (138)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (346)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. onlylovenh (133)
 5. Bì ca (117)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.