Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
  1. trung_cadan (83619)
  2. TuyenNinhBinh (32853)
  3. hongdoan (30766)
  4. 6789 (27142)
  5. chienxahanoi (20133)
Top 5 Thích (Received)
  1. trung_cadan (255062)
  2. dinhhoang_208 (56941)
  3. 6789 (33021)
  4. Tây Phương Thất Bại (21672)
  5. Hankyba8x (21296)
Top 5 Không thích (Given)
  1. trung_cadan (427)
  2. onlylovenh (346)
  3. hongdoan (316)
  4. Trùm Buôn Lậu (294)
  5. phamtuanhn (260)
Top 5 Không thích (Received)
  1. trung_cadan (374)
  2. Ugly Fish (224)
  3. Alent_Tab (221)
  4. Trần Văn (201)
  5. 12346789 (180)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.