Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (74737)
 2. 6789 (26825)
 3. hongdoan (23057)
 4. TuyenNinhBinh (21580)
 5. chienxahanoi (19546)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (236995)
 2. dinhhoang_208 (50014)
 3. 6789 (32905)
 4. Tây Phương Thất Bại (20546)
 5. Pandora (17609)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (409)
 2. hongdoan (239)
 3. phamtuanhn (228)
 4. onlylovenh (198)
 5. DuongChi (137)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (343)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. onlylovenh (123)
 5. Bì ca (117)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.