Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (75288)
 2. 6789 (26827)
 3. hongdoan (23414)
 4. TuyenNinhBinh (22041)
 5. chienxahanoi (19669)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (237908)
 2. dinhhoang_208 (50293)
 3. 6789 (32923)
 4. Tây Phương Thất Bại (20618)
 5. Pandora (17610)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (410)
 2. hongdoan (247)
 3. phamtuanhn (231)
 4. onlylovenh (206)
 5. kyhiepCXQ (138)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (345)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. onlylovenh (131)
 5. Bì ca (117)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.