Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (80555)
 2. TuyenNinhBinh (29957)
 3. hongdoan (28303)
 4. 6789 (27142)
 5. chienxahanoi (20034)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (249417)
 2. dinhhoang_208 (53706)
 3. 6789 (33020)
 4. Tây Phương Thất Bại (21605)
 5. Hankyba8x (19736)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (418)
 2. onlylovenh (306)
 3. hongdoan (303)
 4. Trùm Buôn Lậu (263)
 5. phamtuanhn (249)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (365)
 2. Ugly Fish (224)
 3. Trần Văn (184)
 4. 12346789 (180)
 5. Alent_Tab (166)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.