Chào mừng bộ ba xe pháo mã trứ danh có mặt tại Trạng cờ đất Việt 2017 :

31- Trềnh A Sáng
32- Trương A Minh
33- Đào Quốc Hưng