Cờ giang hồ : Hòa nguây đi tiên 5p vs Vô địch chùa Vua Lê Mạnh Hiệp 6p