Có lẽ CLB Kỹ hữu Đà Nẵng nên chọn lựa người Công đài có trình độ tương xứng với đài chủ để anh em được thưởng thức những ván cờ có chất lượng. Ván công đài lần thứ 11 theo mình thấy trình độ kỳ thủ Nguyễn Kim Quy còn nhiều hạ chế, khai cục yếu, đi sót nước rất nhiều. Đây là ý kiến riêng mình, có gì không phải mong thứ lỗi