Tổng hợp kết quả ván 1 Giải cờ Nhanh Giang Hồ Cuộc


Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 2 Hoàng Xuân Chính 0 1 - 0 0 Phạm Văn Hiệp 14
2 15 Triệu Sơn Tùng 0 1 - 0 0 Lê VĂn Luân 3
3 4 Nguyễn Hưng Hải 0 0.5 - 0.5 0 Trần Anh Dũng 16
4 17 Trần Duy Tuấn 0 0 - 1 0 Nguyễn Ngọc Quân 5
5 6 Nguyễn Quốc Anh 0 0 - 1 0 Trần Khắc Phong 18
6 19 Trần Thanh Giang 0 1 - 0 0 Nguyễn Thành Trung 7
7 8 Nguyễn Việt Tuấn 0 1 - 0 0 Trần Đức Lương 20
8 10 Nguyễn Đình Thanh 0 1 - 0 0 Đinh Quang Vinh 22
9 23 Đặng Tiến Đạt 0 1 - 0 0 Nguyễn Đức Thuận 11
10 12 Phạm Phúc Lân 0 0 - 1 0 Đỗ Phúc Thành 24
11 13 Phạm Tuấn Ngọc 0 1 - 0 0 Nguyễn Văn Hợp 9
12 1 Chu Nhật Huy 0 0 - 1 0 Vũ Quốc Sơn 21