Bài báo hay của nhà báo Đào Tùng được viết từ đầu năm :

http://m.nld.com.vn/the-thao/lai-ly-...0072716787.htm