Cờ chớp : KTQG Nguyễn Khánh Ngọc ( 3p - phải ) vs Hòa nguây ( đi tiên 5p )