Cờ giang hồ : Vũ Văn Tuyến ( Ninh Bình ) vs Trương Văn Thi ( Vĩnh Phúc )