Cập nhật comment GW04 đến 10h00 ngày 15/09/2017 đã có các hlv sau điểm danh:

1- pduythanh
2- Hankyba8x
3- Dân dongchul
4- Hạnh Duc Viet
5- Hiếu Lê
6- Bác Gà
7- Anh 6789
8- Đăng GreenPigs
9- Khanh 18+
10- Anh Hảo
11- Tuấn Alex
12- Anh Tuấn Quỹ
13- Anh Ngọc
14- Anh Tuấn Vũ Minh
15- Toàn 123456
16- Ninh nc
17- Chiến Robetto
18- Hải chienxa
19- Anh Trung
20- Hải hanoidie
21- Đặng Trang
22- Anh Tuấn Phố
23- Hưng Nguyễn


Đã đủ 23 hlv điểm danh trong GW04. Kính mời các hlv còn lại sang GW05 để tiếp tục cuộc hành trình!!!