Cờ giang hồ : Hương ngỗng chấp Trung Lâm Bắc Cạn 3 tiên !!!