Thực ra đến đó bác Lý ưu khá lớn rồi, sớm muộn cũng win thôi, nhưng sát cục thì đẹp thật.