Giải cờ nhanh tự do HV TLKĐ !!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 10
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,873
  Post Thanks / Like

  Mặc định Giải cờ nhanh tự do HV TLKĐ !!!

  Bốc thăm ván 1:


  Bàn STT T¨ên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 7 Phạm Tuấn Ngọc 0 0 Hoàng Xuân Chính 1
  2 2 Nguyễn Hưng Hải 0 0 Trần Anh Dũng 8
  3 9 Trần Đức Lương 0 0 Nguyễn Quốc Anh 3
  4 4 Nguyễn Đình Thanh 0 0 Tăng Anh Tuấn 10
  5 11 Đặng Tiến Đạt 0 0 Nguyễn Đại Thành 5
  6 6 Nguyễn Đức Thuận 0 0 Đỗ Phúc Thành 12

 2. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
 3. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,873
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  (HV TLKĐ) Ván 1: Phạm Tuấn Ngọc vs Hoàng Xuân Chính - Giải cờ nhanh tự do Học viện TLKĐ 4. #3
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,873
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết quả ván 1:


  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 7 Phạm Tuấn Ngọc 0 0 - 1 0 Hoàng Xuân Chính 1
  2 2 Nguyễn Hưng Hải 0 1 - 0 0 Trần Anh Dũng 8
  3 9 Trần Đức Lương 0 0 - 1 0 Nguyễn Quốc Anh 3
  4 4 Nguyễn Đình Thanh 0 0 - 1 0 Tăng Anh Tuấn 10
  5 11 Đặng Tiến Đạt 0 1/2 - 1/2 0 Nguyễn Đại Thành 5
  6 6 Nguyễn Đức Thuận 0 1 - 0 0 Đỗ Phúc Thành 12


  Bốc thăm ván 2:


  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 1 Hoàng Xuân Chính 1 1 Nguyễn Đức Thuận 6
  2 3 Nguyễn Quốc Anh 1 1 Nguyễn Hưng Hải 2
  3 10 Tăng Anh Tuấn 1 ? Đặng Tiến Đạt 11
  4 5 Nguyễn Đại Thành ? 0 Nguyễn Đình Thanh 4
  5 12 Đỗ Phúc Thành 0 0 Phạm Tuấn Ngọc 7
  6 8 Trần Anh Dũng 0 0 Trần Đức Lương 9

 5. Thích thanhgianggas đã thích bài viết này
 6. #4
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,873
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết quả ván 2:

  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 1 Hoàng Xuân Chính 1 1 - 0 1 Nguyễn Đức Thuận 6
  2 3 Nguyễn Quốc Anh 1 0 - 1 1 Nguyễn Hưng Hải 2
  3 10 Tăng Anh Tuấn 1 1 - 0 1/2 Đặng Tiến Đạt 11
  4 5 Nguyễn Đại Thành 1/2 1 - 0 0 Nguyễn Đình Thanh 4
  5 12 Đỗ Phúc Thành 0 0 - 1 0 Phạm Tuấn Ngọc 7
  6 8 Trần Anh Dũng 0 1/2 - 1/2 0 Trần Đức Lương 9  Bốc thăm ván 3:


  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 2 Nguyễn Hưng Hải 2 2 Tăng Anh Tuấn 10
  2 5 Nguyễn Đại Thành 1? 2 Hoàng Xuân Chính 1
  3 6 Nguyễn Đức Thuận 1 1 Nguyễn Quốc Anh 3
  4 7 Phạm Tuấn Ngọc 1 ? Trần Anh Dũng 8
  5 9 Trần Đức Lương ? ? Đặng Tiến Đạt 11
  6 4 Nguyễn Đình Thanh 0 0 Đỗ Phúc Thành 12

 7. #5
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,873
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết quả ván 3:


  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 2 Nguyễn Hưng Hải 2 1/2 - 1/2 2 Tăng Anh Tuấn 10
  2 5 Nguyễn Đại Thành 1? 0 - 1 2 Hoàng Xuân Chính 1
  3 6 Nguyễn Đức Thuận 1 1 - 0 1 Nguyễn Quốc Anh 3
  4 7 Phạm Tuấn Ngọc 1 1 - 0 1/2 Trần Anh Dũng 8
  5 9 Trần Đức Lương 1/2 0 - 1 1/2 Đặng Tiến Đạt 11
  6 4 Nguyễn Đình Thanh 0 0 - 1 0 Đỗ Phúc Thành 12


  Bốc thăm ván 4:


  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 1 Hoàng Xuân Chính 3 2? Nguyễn Hưng Hải 2
  2 10 Tăng Anh Tuấn 2? 2 Nguyễn Đức Thuận 6
  3 11 Đặng Tiến Đạt 1? 2 Phạm Tuấn Ngọc 7
  4 3 Nguyễn Quốc Anh 1 1? Nguyễn Đại Thành 5
  5 12 Đỗ Phúc Thành 1 1/2 Trần Đức Lương 9
  6 8 Trần Anh Dũng 1/2 0 Nguyễn Đình Thanh 4

 8. #6
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,873
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Ván 5: Tăng Anh Tuấn vs Hoàng Xuân Chính - Giải cờ nhanh tự do Học viện TLKĐ 9. #7
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,873
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết quả ván 4:


  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 1 Hoàng Xuân Chính 3 1 - 0 2? Nguyễn Hưng Hải 2
  2 10 Tăng Anh Tuấn 2? ? - ? 2 Nguyễn Đức Thuận 6
  3 11 Đặng Tiến Đạt 1? 1 - 0 2 Phạm Tuấn Ngọc 7
  4 3 Nguyễn Quốc Anh 1 1 - 0 1? Nguyễn Đại Thành 5
  5 12 Đỗ Phúc Thành 1 1 - 0 ? Trần Đức Lương 9
  6 8 Trần Anh Dũng ? 1 - 0 0 Nguyễn Đình Thanh 4


  Bốc thăm ván 5:


  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 10 Tăng Anh Tuấn 3 4 Hoàng Xuân Chính 1
  2 2 Nguyễn Hưng Hải 2? 2? Đặng Tiến Đạt 11
  3 6 Nguyễn Đức Thuận 2? 2 Phạm Tuấn Ngọc 7
  4 12 Đỗ Phúc Thành 2 2 Nguyễn Quốc Anh 3
  5 5 Nguyễn Đại Thành 1? 1? Trần Anh Dũng 8
  6 9 Trần Đức Lương ? 0 Nguyễn Đình Thanh 4

 10. #8
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,873
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Ván 6: Hoàng Xuân Chính vs Nguyễn Quốc Anh - Giải cờ tướng tự do Học viện TLKĐ 11. #9
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,873
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết quả ván 5:


  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 10 Tăng Anh Tuấn 3 ? - ? 4 Hoàng Xuân Chính 1
  2 2 Nguyễn Hưng Hải 2? 1 - 0 2? Đặng Tiến Đạt 11
  3 6 Nguyễn Đức Thuận 2? 1 - 0 2 Phạm Tuấn Ngọc 7
  4 12 Đỗ Phúc Thành 2 0 - 1 2 Nguyễn Quốc Anh 3
  5 5 Nguyễn Đại Thành 1? ? - ? 1? Trần Anh Dũng 8
  6 9 Trần Đức Lương ? 0 - 1 0 Nguyễn Đình Thanh 4  Bốc thăm ván 6:


  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 1 Hoàng Xuân Chính 4? 3 Nguyễn Quốc Anh 3
  2 6 Nguyễn Đức Thuận 3? 3? Nguyễn Hưng Hải 2
  3 7 Phạm Tuấn Ngọc 2 3? Tăng Anh Tuấn 10
  4 4 Nguyễn Đình Thanh 1 2? Đặng Tiến Đạt 11
  5 8 Trần Anh Dũng 2 2 Đỗ Phúc Thành 12
  6 9 Trần Đức Lương ? 2 Nguyễn Đại Thành 5

 12. #10
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,873
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết quả ván 6:

  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 1 Hoàng Xuân Chính 4? 1 - 0 3 Nguyễn Quốc Anh 3
  2 6 Nguyễn Đức Thuận 3? 1 - 0 3? Nguyễn Hưng Hải 2
  3 7 Phạm Tuấn Ngọc 2 1 - 0 3? Tăng Anh Tuấn 10
  4 4 Nguyễn Đình Thanh 1 0 - 1 2? Đặng Tiến Đạt 11
  5 8 Trần Anh Dũng 2 ? - ? 2 Đỗ Phúc Thành 12
  6 9 Trần Đức Lương ? 0 - 1 2 Nguyễn Đại Thành 5


  Xếp hạng cuối cùng:


  Hạng STT Tên Đ. LT1. VT
  1 1 Hoàng Xuân Chính VIE 5? 20 5
  2 6 Nguyễn Đức Thuận VIE 4? 14? 4
  3 10 Tăng Anh Tuấn VIE 3? 15? 2
  4 2 Nguyễn Hưng Hải VIE 3? 15 3
  5 11 Đặng Tiến Đạt VIE 3? 11 3
  6 3 Nguyễn Quốc Anh VIE 3 11 3
  7 7 Phạm Tuấn Ngọc VIE 3 10 3
  8 5 Nguyễn Đại Thành VIE 3 10 2
  9 12 Đỗ Phúc Thành VIE 2? 7? 2
  10 8 Trần Anh Dũng VIE 2? 7 1
  11 4 Nguyễn Đình Thanh VIE 1 2 1
  12 9 Trần Đức Lương VIE ? 2? 0

Giải cờ nhanh tự do HV TLKĐ !!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.