May mắn thì có may mắn đấy, nhưng may mắn chỉ chiếm một phần nhỏ thôi. Trong cuộc chiến khốc liệt từ đầu tới cuối sao có thể là may mắn. Những cái tên Hoàng Hải Lâm, Kim Ba, Thân Bằng, Triệu Hâm Hâm, Tưởng Xuyên, Vương Thiên Nhất nếu dùng may mắn làm yếu tố chủ đạo để lên ngôi thì cách nói này hơi khiên cưỡng rồi.