Giải cờ chớp học viện Thăng Long Kỳ Đạo ngày 05/10/2017
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 17
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,793
  Post Thanks / Like

  Mặc định Giải cờ chớp học viện Thăng Long Kỳ Đạo ngày 05/10/2017

  Giải cờ chớp học viện Thăng Long Kỳ Đạo ngày 05/10/2017


  Danh sách đấu thủ

  STT Tên
  1 Hoàng Xuân Chính VIE
  2 Nguyễn Hợp Hải VIE
  3 Nguyễn Hữu Hoàn VIE
  4 Nguyễn Quốc Anh VIE
  5 Nguyễn Văn Hợp VIE
  6 Nguyễn Xuân Phương VIE
  7 Phạm Phúc Lân VIE
  8 Triệu Sơn Tùng VIE
  9 Trần Anh Dũng VIE
  10 Trần Duy Tuấn VIE
  11 Trần Thanh Giang VIE
  12 Trần Đức Việt VIE
  13 Vũ Thái Hòa VIE
  14 Đỗ Kim Chung VIE
  15 Nguyễn Đại Thành VIE

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,793
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  (HV TLKĐ) Ván 1 Giải cờ chớp 05/10/2017: Triệu Sơn Tùng vs Hoàng Xuân Chính
 3. Thích huytuong đã thích bài viết này
 4. #3
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,793
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Bốc thăm thi đấu ván 1:


  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 8 Triệu Sơn Tùng 0 0 Hoàng Xuân Chính 1
  2 2 Nguyễn Hợp Hải 0 0 Trần Anh Dũng 9
  3 10 Trần Duy Tuấn 0 0 Nguyễn Hữu Hoàn 3
  4 4 Nguyễn Quốc Anh 0 0 Trần Thanh Giang 11
  5 12 Trần Đức Việt 0 0 Nguyễn Văn Hợp 5
  6 6 Nguyễn Xuân Phương 0 0 Vũ Thái Hòa 13
  7 14 Đỗ Kim Chung 0 0 Phạm Phúc Lân 7
  15 Nguyễn Đại Thành 0 Miễn đấu

 5. Thích huytuong đã thích bài viết này
 6. #4
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,793
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết quả thi đấu ván 1:

  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 8 Triệu Sơn Tùng 0 0 - 1 0 Hoàng Xuân Chính 1
  2 2 Nguyễn Hợp Hải 0 1 - 0 0 Trần Anh Dũng 9
  3 10 Trần Duy Tuấn 0 1 - 0 0 Nguyễn Hữu Hoàn 3
  4 4 Nguyễn Quốc Anh 0 0 - 1 0 Trần Thanh Giang 11
  5 12 Trần Đức Việt 0 0 - 1 0 Nguyễn Văn Hợp 5
  6 6 Nguyễn Xuân Phương 0 0 - 1 0 Vũ Thái Hòa 13
  7 14 Đỗ Kim Chung 0 0 - 1 0 Phạm Phúc Lân 7
  8 15 Nguyễn Đại Thành 0 1 - 0 0 Trần Đức Lương 16

  Bốc thăm thi đấu ván 2:

  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 1 Hoàng Xuân Chính 1 1 Trần Duy Tuấn 10
  2 11 Trần Thanh Giang 1 1 Nguyễn Hợp Hải 2
  3 5 Nguyễn Văn Hợp 1 1 Vũ Thái Hòa 13
  4 7 Phạm Phúc Lân 1 1 Nguyễn Đại Thành 15
  5 3 Nguyễn Hữu Hoàn 0 0 Trần Đức Việt 12
  6 9 Trần Anh Dũng 0 0 Nguyễn Quốc Anh 4
  7 14 Đỗ Kim Chung 0 0 Nguyễn Xuân Phương 6
  8 16 Trần Đức Lương 0 0 Triệu Sơn Tùng 8

 7. #5
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,793
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  (HV TLKĐ) Ván 2 Giải cờ chớp 05/10/2017: Hoàng Xuân Chính vs Trần Duy Tuấn 8. #6
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,793
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết quả thi đấu ván 2:

  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 1 Hoàng Xuân Chính 1 1 - 0 1 Trần Duy Tuấn 10
  2 11 Trần Thanh Giang 1 1 - 0 1 Nguyễn Hợp Hải 2
  3 5 Nguyễn Văn Hợp 1 0 - 1 1 Vũ Thái Hòa 13
  4 7 Phạm Phúc Lân 1 0 - 1 1 Nguyễn Đại Thành 15
  5 3 Nguyễn Hữu Hoàn 0 1 - 0 0 Trần Đức Việt 12
  6 9 Trần Anh Dũng 0 1 - 0 0 Nguyễn Quốc Anh 4
  7 14 Đỗ Kim Chung 0 1 - 0 0 Nguyễn Xuân Phương 6
  8 16 Trần Đức Lương 0 0 - 1 0 Triệu Sơn Tùng 8

  Bốc thăm thi đấu ván 3:

  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 13 Vũ Thái Hòa 2 2 Hoàng Xuân Chính 1
  2 15 Nguyễn Đại Thành 2 2 Trần Thanh Giang 11
  3 2 Nguyễn Hợp Hải 1 1 Đỗ Kim Chung 14
  4 8 Triệu Sơn Tùng 1 1 Nguyễn Hữu Hoàn 3
  5 9 Trần Anh Dũng 1 1 Nguyễn Văn Hợp 5
  6 10 Trần Duy Tuấn 1 1 Phạm Phúc Lân 7
  7 4 Nguyễn Quốc Anh 0 0 Trần Đức Việt 12
  8 6 Nguyễn Xuân Phương 0 0 Trần Đức Lương 16

 9. #7
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,793
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  (HV TLKĐ) Ván 3 Giải cờ chớp 05/10/2017: Vũ Thái Hòa vs Hoàng Xuân Chính
 10. #8
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,793
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết quả thi đấu ván 3:

  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 13 Vũ Thái Hòa 2 0 - 1 2 Hoàng Xuân Chính 1
  2 15 Nguyễn Đại Thành 2 ? - ? 2 Trần Thanh Giang 11
  3 2 Nguyễn Hợp Hải 1 1 - 0 1 Đỗ Kim Chung 14
  4 8 Triệu Sơn Tùng 1 0 - 1 1 Nguyễn Hữu Hoàn 3
  5 9 Trần Anh Dũng 1 1 - 0 1 Nguyễn Văn Hợp 5
  6 10 Trần Duy Tuấn 1 0 - 1 1 Phạm Phúc Lân 7
  7 4 Nguyễn Quốc Anh 0 0 - 1 0 Trần Đức Việt 12
  8 6 Nguyễn Xuân Phương 0 1 - 0 0 Trần Đức Lương 16

  Bốc thăm thi đấu ván 4:

  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 1 Hoàng Xuân Chính 3 2? Nguyễn Đại Thành 15
  2 11 Trần Thanh Giang 2? 2 Nguyễn Hữu Hoàn 3
  3 13 Vũ Thái Hòa 2 2 Nguyễn Hợp Hải 2
  4 7 Phạm Phúc Lân 2 2 Trần Anh Dũng 9
  5 5 Nguyễn Văn Hợp 1 1 Trần Duy Tuấn 10
  6 12 Trần Đức Việt 1 1 Nguyễn Xuân Phương 6
  7 14 Đỗ Kim Chung 1 1 Triệu Sơn Tùng 8
  8 16 Trần Đức Lương 0 0 Nguyễn Quốc Anh 4

 11. #9
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,793
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  (HV TLKĐ) Ván 4 Giải cờ chớp 05/10/2017: Hoàng Xuân Chính vs Nguyễn Đại Thành
 12. #10
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,793
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết quả thi đấu ván 4:

  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 1 Hoàng Xuân Chính 3 0 - 1 2? Nguyễn Đại Thành 15
  2 11 Trần Thanh Giang 2? 0 - 1 2 Nguyễn Hữu Hoàn 3
  3 13 Vũ Thái Hòa 2 0 - 1 2 Nguyễn Hợp Hải 2
  4 7 Phạm Phúc Lân 2 0 - 1 2 Trần Anh Dũng 9
  5 5 Nguyễn Văn Hợp 1 1 - 0 1 Trần Duy Tuấn 10
  6 12 Trần Đức Việt 1 1 - 0 0 Nguyễn Xuân Phương 6
  7 14 Đỗ Kim Chung 1 0 - 1 1 Triệu Sơn Tùng 8
  8 16 Trần Đức Lương 1 0 - 1 0 Nguyễn Quốc Anh 4

  Bốc thăm thi đấu ván 5:

  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 15 Nguyễn Đại Thành 3? 3 Nguyễn Hợp Hải 2
  2 3 Nguyễn Hữu Hoàn 3 3 Hoàng Xuân Chính 1
  3 9 Trần Anh Dũng 3 2? Trần Thanh Giang 11
  4 8 Triệu Sơn Tùng 2 2 Nguyễn Văn Hợp 5
  5 12 Trần Đức Việt 2 2 Phạm Phúc Lân 7
  6 4 Nguyễn Quốc Anh 1 2 Vũ Thái Hòa 13
  7 16 Trần Đức Lương 1 1 Đỗ Kim Chung 14
  8 6 Nguyễn Xuân Phương 0 1 Trần Duy Tuấn 10

 13. Thích Hải Bình Đà đã thích bài viết này
Giải cờ chớp học viện Thăng Long Kỳ Đạo ngày 05/10/2017
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.