Ai là sư phụ của VTN nhỉ? Có cảm giác VTN tự học cờ nhỉ...