* Nội dung Cờ Chậm Nam (90p):
HCV: Hoàng Ngọc Khánh (Hạ Long)
HCB: Nguyễn Ngọc Hoàn (Uông Bí)
HCĐ: Đỗ Quốc Việt (Móng Cái)

* Nội dung Cờ Nhanh Nam (30p):
HCV: Ngô Minh Cường (Cẩm Phả)
HCB: Hoàng Ngọc Khánh (Hạ Long)
HCĐ: Đào Trọng Dương (Hạ Long)

* Đồng đội Cờ Nhanh Nam (30p):
Nhất: Hạ Long
Nhì: Cẩm Phả
Ba: Đông Triều

* Đồng đội Cờ Chậm Nam (90p):
Nhất: Uông Bí
Nhì: Hoành Bồ
Ba: Đông TriềuĐội Cờ Tướng Nam Hạ Long: Phạm Đức Triều + Nguyễn Mạnh Toàn + Hoàng Ngọc Khánh + Đào Trọng Dương