(HV TLKĐ) Giải chuyên đề cờ chớp ngày 12/10/2017
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,870
  Post Thanks / Like

  Mặc định (HV TLKĐ) Giải chuyên đề cờ chớp ngày 12/10/2017

  (HV TLKĐ) Giải chuyên đề cờ chớp ngày 12/10/2017


  STT Tên
  1 Hoàng Văn Hòa
  2 Hoàng Xuân Chính
  3 Hồ Sĩ Quyết
  4 Nguyễn Ngọc Quân
  5 Nguyễn Quốc Anh
  6 Nguyễn Văn Hợp
  7 Nguyễn Xuân Phương
  8 Nguyễn Đình Thanh
  9 Nguyễn Đức Thuận
  10 Phạm Tuấn Ngọc
  11 Trần Thanh Giang
  12 Trần Đức Lương
  13 Vũ Quốc Sơn
  14 Đặng Tiến Đạt

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,870
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Bốc thăm ván 1:


  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 1 Hoàng Văn Hòa 0 0 Nguyễn Đình Thanh 8
  2 9 Nguyễn Đức Thuận 0 0 Hoàng Xuân Chính 2
  3 3 Hồ Sĩ Quyết 0 0 Phạm Tuấn Ngọc 10
  4 11 Trần Thanh Giang 0 0 Nguyễn Ngọc Quân 4
  5 5 Nguyễn Quốc Anh 0 0 Trần Đức Lương 12
  6 13 Vũ Quốc Sơn 0 0 Nguyễn Văn Hợp 6
  7 7 Nguyễn Xuân Phương 0 0 Đặng Tiến Đạt 14

 3. #3
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,870
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  (HV TLKĐ) Ván 1: Hoàng Văn Hòa vs Nguyễn Đình Thanh - Giải cờ chớp ngày 12/10/2017
 4. #4
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,870
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết quả thi đấu ván 1:

  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 1 Hoàng Văn Hòa 0 1 - 0 0 Nguyễn Đình Thanh 8
  2 9 Nguyễn Đức Thuận 0 ? - ? 0 Hoàng Xuân Chính 2
  3 3 Hồ Sĩ Quyết 0 1 - 0 0 Phạm Tuấn Ngọc 10
  4 11 Trần Thanh Giang 0 0 - 1 0 Nguyễn Ngọc Quân 4
  5 5 Nguyễn Quốc Anh 0 0 - 1 0 Trần Đức Lương 12
  6 13 Vũ Quốc Sơn 0 0 - 1 0 Nguyễn Văn Hợp 6
  7 7 Nguyễn Xuân Phương 0 ? - ? 0 Đặng Tiến Đạt 14

  Kết quả bốc thăm ván 2:

  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 4 Nguyễn Ngọc Quân 1 1 Hoàng Văn Hòa 1
  2 6 Nguyễn Văn Hợp 1 1 Hồ Sĩ Quyết 3
  3 12 Trần Đức Lương 1 ? Nguyễn Xuân Phương 7
  4 14 Đặng Tiến Đạt ? ? Nguyễn Đức Thuận 9
  5 2 Hoàng Xuân Chính ? 0 Nguyễn Quốc Anh 5
  6 8 Nguyễn Đình Thanh 0 0 Trần Thanh Giang 11
  7 10 Phạm Tuấn Ngọc 0 0 Vũ Quốc Sơn 13

 5. #5
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,870
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  (HV TLKĐ) Ván 2: Nguyễn Ngọc Quân vs Hoàng Văn Hòa - Giải cờ chớp CLB mở rộng ngày 12/10/2017
 6. #6
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,870
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết quả thi đấu ván 2:

  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 4 Nguyễn Ngọc Quân 1 1 - 0 1 Hoàng Văn Hòa 1
  2 6 Nguyễn Văn Hợp 1 0 - 1 1 Hồ Sĩ Quyết 3
  3 12 Trần Đức Lương 1 0 - 1 0 Nguyễn Xuân Phương 7
  4 14 Đặng Tiến Đạt 1 1 - 0 ? Nguyễn Đức Thuận 9
  5 2 Hoàng Xuân Chính ? 1 - 0 0 Nguyễn Quốc Anh 5
  6 8 Nguyễn Đình Thanh 0 0 - 1 0 Trần Thanh Giang 11
  7 10 Phạm Tuấn Ngọc 0 1 - 0 0 Vũ Quốc Sơn 13

  Kết quả bốc thăm ván 3:

  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 3 Hồ Sĩ Quyết 2 2 Đặng Tiến Đạt 14
  2 2 Hoàng Xuân Chính 1? 2 Nguyễn Ngọc Quân 4
  3 1 Hoàng Văn Hòa 1 1 Trần Đức Lương 12
  4 11 Trần Thanh Giang 1 1 Nguyễn Văn Hợp 6
  5 7 Nguyễn Xuân Phương 1 1 Phạm Tuấn Ngọc 10
  6 9 Nguyễn Đức Thuận ? 0 Nguyễn Đình Thanh 8
  7 5 Nguyễn Quốc Anh 0 0 Vũ Quốc Sơn 13

 7. #7
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,870
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  (HV TLKĐ) Ván 3: Hồ Sĩ Quyết vs Đặng Tiến Đạt - Giải cờ chớp CLB mở rộng ngày 12/10/2017 8. #8
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,870
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết quả thi đấu ván 3:

  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 3 Hồ Sĩ Quyết 2 0 - 1 2 Đặng Tiến Đạt 14
  2 2 Hoàng Xuân Chính 1? 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Quân 4
  3 1 Hoàng Văn Hòa 1 1 - 0 1 Trần Đức Lương 12
  4 11 Trần Thanh Giang 1 0 - 1 1 Nguyễn Văn Hợp 6
  5 7 Nguyễn Xuân Phương 1 0 - 1 1 Phạm Tuấn Ngọc 10
  6 9 Nguyễn Đức Thuận ? 1 - 0 0 Nguyễn Đình Thanh 8
  7 5 Nguyễn Quốc Anh 0 0 - 1 0 Vũ Quốc Sơn 13

  Bốc thăm thi đấu ván 4:

  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 14 Đặng Tiến Đạt 3 2? Hoàng Xuân Chính 2
  2 6 Nguyễn Văn Hợp 2 2 Hoàng Văn Hòa 1
  3 4 Nguyễn Ngọc Quân 2 2 Hồ Sĩ Quyết 3
  4 10 Phạm Tuấn Ngọc 2 1? Nguyễn Đức Thuận 9
  5 13 Vũ Quốc Sơn 1 1 Nguyễn Xuân Phương 7
  6 12 Trần Đức Lương 1 1 Trần Thanh Giang 11
  7 8 Nguyễn Đình Thanh 0 0 Nguyễn Quốc Anh 5

 9. #9
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,870
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  (HV TLKĐ) Ván 4: Đặng Tiến Đạt vs Hoàng Xuân Chính - Giải cờ chớp CLB mở rộng ngày 12/10/2017 10. #10
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  2,870
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết quả thi đấu ván 4:

  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 14 Đặng Tiến Đạt 3 1 - 0 2? Hoàng Xuân Chính 2
  2 6 Nguyễn Văn Hợp 2 0 - 1 2 Hoàng Văn Hòa 1
  3 4 Nguyễn Ngọc Quân 2 1 - 0 2 Hồ Sĩ Quyết 3
  4 10 Phạm Tuấn Ngọc 2 0 - 1 1? Nguyễn Đức Thuận 9
  5 13 Vũ Quốc Sơn 1 1 - 0 1 Nguyễn Xuân Phương 7
  6 12 Trần Đức Lương 1 0 - 1 1 Trần Thanh Giang 11
  7 8 Nguyễn Đình Thanh 0 0 - 1 0 Nguyễn Quốc Anh 5

  Bốc thăm thi đấu ván 5:

  Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
  1 1 Hoàng Văn Hòa 3 4 Đặng Tiến Đạt 14
  2 9 Nguyễn Đức Thuận 2? 3 Nguyễn Ngọc Quân 4
  3 2 Hoàng Xuân Chính 2? 2 Nguyễn Văn Hợp 6
  4 3 Hồ Sĩ Quyết 2 2 Vũ Quốc Sơn 13
  5 11 Trần Thanh Giang 2 2 Phạm Tuấn Ngọc 10
  6 5 Nguyễn Quốc Anh 1 1 Nguyễn Xuân Phương 7
  7 8 Nguyễn Đình Thanh 0 1 Trần Đức Lương 12

(HV TLKĐ) Giải chuyên đề cờ chớp ngày 12/10/2017
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.