Cờ giang hồ: Hà Văn Tiến (3p) chấp 2 tiên Hòa ngoáy (5p)