Trích dẫn Gửi bởi trieusontung Xem bài viết
nguyễn hưng hải 0-1 triệu sơn tùng

mình chỉ nhớ đến đây về sau đi lỗi vài nước cờ do thời gian gấp gáp nhưng vẫn thắng được bàn cờ do bên mình còn xe tốt sang sông chiếm trung lộ mà bên đỏ còn xe tốt chưa sang sông
ván này có rất nhiều cục mình hok nhìn ra nên mọi người đừng có ném gạch đá nha ^_^
Nước 25 đen x5-6 hình như cục ngay.