Bốc thăm ván 6:

Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 14 Trần Anh Dũng 4? 4 Trần Thanh Giang 16
2 11 Nguyễn Đức Thuận 3? 4 Hoàng xuân Chính 1
3 5 Nguyễn Ngọc Quân 3 3 Nguyễn Văn Hợp 9
4 17 Vũ Quốc Sơn 3 3 Triệu Sơn Tùng 13
5 2 L¨º Minh Thanh 2? 2? Nguyễn Thành Trung 7
6 4 Nguyễn Hưng Hải 2? 2? Trần Duy Tuấn 15
7 3 Lê Văn Luân 2 2 Đỗ Phúc Thành 19
8 18 Đỗ Kim Chung 2 2 Nguyễn Quốc Anh 6
9 20 Phùng Tùng Huy 1? 2 Nguyễn Việt Tuấn 8
10 10 Nguyễn Đình Thanh 1 1? Phạm Phúc Lân 12
21 Ngô Xuan Gia Huy 1 Miễn đấu