Cờ giang hồ: Tôn Thất Nhật Tân vs Lê Mạnh Hiệp (20p phân tiên)