Cập nhật comment GW11 đến 09h30 ngày 17/11/2017 đã có các hlv sau điểm danh:

1- pduythanh
2- Hiếu Lê
3- Anh Ngọc
4- Toàn 12345
5- Dân dongchul
6- Anh Trung
7- Đăng GreenPigs
8- Anh 6789
9- Anh Tuấn Quỹ
10- Anh Hảo
11- Hạnh Duc Viet
12- Ninh nc
13- Khanh 18+
14- Hải chienxa
15- Hưng Nguyễn
16- Chiến Robetto
17- Hankyba8x
18- Tuấn Alex
19- Anh Tuấn Vũ Minh
20- Hải hanoidie
21- Bác Gà
22- Đặng Trang
23- Anh Tuấn Phố


Đã full 23 hlv điểm danh trong GW11. Kính mời các hlv sang GW12 để tiếp tục cuộc hành trình!!!