Bích Quế Viên Bôi lần thứ 6 năm 2017


1) Đơn vị tổ chức:

Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc
Tập đoàn Bích Quế Viên

2) Thời gian, địa điểm: từ ngày 1/12 đến 8/12 tại thành phố Quảng Châu tỉnh Quảng Đông

3) Tư cách tham gia: các nam quán quân toàn quốc

4) Luật thi đấu:

- Luật năm 2011

- Chia làm 2 giai đoạn: vòng loại và vòng chung kết
+ giai đoạn vòng loại: phân 2 bảng thi đấu 1 vòng tuần hoàn (lấy 2 người đứng đầu mỗi bảng vào giai đoạn chung kết)
+ giai đoạn chung kết: 4 kỳ thủ thi đấu 2 vòng tuần hoàn

- Thời gian:
+ cờ tiêu chuẩn: 60p + 30s
+ cờ nhanh: 10p + 10s
+ cờ chớp: đỏ 6p + 5s, đen 4p + 5s

5) Giải thưởng: (trước thuế)

Quán quân: 70 vạn
Á quân: 30 vạn
Quý quân: 12 vạn
Điện quân: 10 vạn
Các giải từ thứ 5 trở đi đều được 3 vạn