Tiếc là anh Nhất bị out sớm quá.ko được thấy chung kết vương trịnh.